Het doel van Stichting Education Runway is om gezamenlijk een 'startbaan van onderwijs' te creëren voor jonge mensen in arme gebieden in Afrika, zodat zij 'rugwind' krijgen voor een betere toekomst. Onderwijs bevordert de zelfredzaamheid van het individu en daarmee van de gemeenschap . Deze doelstelling sluit aan bij "Millennium Development Goal (MDG) 2: Achieve Universal Primary Education". In de beginperiode bood Education Runway voornamelijk financiële ondersteuning aan organisaties die zich inzetten voor kleinschalige algemene onderwijsprojecten in samenwerking met de lokale bevolking maar vanaf 2014 financiert Education Runway alleen nog de opleiding van studenten die in het onderwijs aan de slag gaan. Sinds haar oprichting in 2011 heeft Education Runway ca. 100 mensen opgeleid in Ghana, Malawi, Kenia en Ethiopië.